Ga direct naar de inhoud.

Overzicht projecten

Met haar projecten wil Mevrouw Meijer aan alle betrokkenen (schooldirecteuren, schoolbesturen, gemeenten, en vele anderen) laten zien dat het anders kan en dat het op veel verschillende manieren kan.

De projecten die wij vanaf 2011 hebben uitgevoerd, geven hiervan een indruk. 

Een aantal van deze projecten zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd.

De projecten betreffen de renovatie, uitbreiding en transformatie van bestaande middelbare scholen, mbo-scholen of basisscholen die worden onderscheiden in wederopbouwscholen (1950-1970) en bloemkoolscholen (1970-1985). Hiermee loopt Mevrouw Meijer voorop in een nieuwe visie op scholenbouw, waarin ‘sloop en nieuwbouw’ niet langer vanzelfsprekend is, en waarin de waarde van het bestaande wordt herontdekt. Mevrouw Meijer laat zien hoeveel toekomst er in het verleden zit.

Bij nieuwbouw gaat vooral aandacht uit naar het scheppen van een school als ‘een wereld in zichzelf’. Wij willen dat de eigenlijke school ook herkenbaar, en voor kinderen vertrouwd, blijft in de grootschalige opzet van een multifunctionele accommodatie.

Door scholen niet alleen afzonderlijk aan te pakken, maar als een groep scholen, ontstaat een veel grotere bewegingsruimte, waarin voor iedere school de optimale oplossing kan worden gezocht.

Aan deze onderzoeken hebben tot nu toe in totaal achtenzestig architectenbureaus meegedaan.