Ga direct naar de inhoud.

Introductie

Bekijk korte film over Mevrouw Meijer

Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel onderzoeksbureau dat verbetering van de schoolarchitectuur nastreeft.

Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk, omdat kinderen er een groot en vormend deel van hun leven doorbrengen. Een school is meer dan louter bedrijfshuisvesting. De kwaliteit van een school is van grote maatschappelijke betekenis. Goede architectuur hoort hier bij. Het ontwerp van scholen verdient liefde, concentratie, gedrevenheid en deskundigheid. Een school hoort geen wegwerpgebouw te zijn, vindt Mevrouw Meijer.

Mevrouw Meijer wil samen met zoveel mogelijk betrokkenen de discussie over scholenbouw nieuw leven inblazen en nieuwe praktijken scheppen. In ons werk komen sommige thema’s telkens terug. Die werken we uit in de vorm van ontwerpend onderzoek aan de hand van een concrete casus. We nodigen hiervoor talentvolle architecten uit. Onze bevindingen dragen we uit om kennis en debat te stimuleren. Participatie met alle betrokkenen is vanzelfsprekend. Ook een calculatie van de kosten en baten komt aan bod.

Mevrouw Meijer bestaat sinds 2009. Het bureau bestaat uit Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel.