Ga direct naar de inhoud.

nieuwbouw

De huidige scholenbouw besteedt veel aandacht aan de plaats van de school in de wereld. Concepten als de Brede School benadrukken de verbinding van het onderwijs met andere functies en activiteiten. Deze eisen van verbondenheid en openheid werken ook door in de architectuur van de school.

Tegelijkertijd moet een school zich kunnen afschermen van de omgeving, om de leerlingen een leefwereld te bieden van rust en concentratie. Ook al staat ze midden in de wereld, de school is ook ‘een wereld in zichzelf’.

Uit het verleden kennen we uitgesproken vormen van ‘de school als wereld in zichzelf’, zoals het internaat en het seminarie. Die zijn als onderwijsvormen achterhaald, maar als ruimtelijke en architectonische modellen zijn ze nog altijd leerzaam en inspirerend. Hoe kan de eigen wereld van de school een eigentijdse vorm krijgen?

Lees meer over het thema en de casus in Lay-out 19.