Ga direct naar de inhoud.

situatieschets

Boven zie je de oorspronkelijke situatie. Daaronder zie je de drie ontwerpen schematisch weergegeven.

Derksen Windt laat alle bebouwing staan. Met kleine ingrepen koppelen zij twee lokalen aan elkaar met een plusruimte.

Serge Schoemaker bouwt voort op het constructiesysteem en verandert patio’s in bijzondere les- en speelruimten.

Hans van Eeden maakt een strakke indeling van het schoolerf in drie stroken en geeft ook de school een strakke vorm.

situatieschets

De school staat in een karakteristieke groenstrook. Het hoofdgebouw is in 1964 ontworpen als lagere school, het bijgebouw was de kleuterschool. De lokalen zijn ruim en licht. De twee patio’s bieden een beschutte buitenruimte. Met een semi-gestandaardiseerd bouwconstructie is de school de voorloper van een reeks patioscholen in Schalkwijk. De school is volgens de normen te ruim gehuisvest voor de huidige 130 leerlingen en zou daarom moeten krimpen. Maar in de toekomst is weer groei denkbaar. De school heeft onderwijskundig behoefte aan bijzondere ruimten. Ze wil ook een duidelijker gezicht in de wijk. De gemeente heeft plannen voor het opwaarderen van de omliggende groenstrook, die in de loop der tijd is versteend en opgedeeld.