Ga direct naar de inhoud.

situatieschets

Boven: De bestaande situatie. Het hoofdgebouw was oorspronkelijk Z-vormig, en door een uitbreiding nu H-vormig. In het bijgebouw zat de kleuterschool. De school heeft een opbouw met telkens vier lokalen aan één trappenhuis.

Studio Prototype handhaaft de bestaande opbouw met vier lokalen per trappenhuis. Elk van deze units vormt een kleinschalige ‘eigen wereld’.

Karakter trekt het groene landschap over het lage, verbindende bouwdeel heen zodat een groen dak en een hellingbaan ontstaan.

ANA ontwerpt een serre-achtige uitbreiding over de volle lengte en hoogte van de lokalenblokken. 

situatieschets

De Wereldburger is een basisschool met 207 leerlingen in Amsterdam Osdorp. Het schoolgebouw uit 1965 heeft geleden onder slechte verbouwing en verwaarlozing. De hoofdopgave is om binnen het huidige bouwvolume een optimale school te maken, met gebruik van de kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp. Daarnaast zijn er volumestudies gewenst voor twee groeivarianten. Die laten zien hoe De Wereldburger een eventuele groei naar een dubbele of zelfs drievoudige leerlijn kan huisvesten.

situatieschets

De Paulusschool bij de opening in 1965