Ga direct naar de inhoud.

Participatie

Mevrouw Meijer werkt per project nauw samen met alle betrokkenen

Samen met de school, het schoolbestuur, de gemeente en anderen formuleren we de opgave. Dat kan nieuwbouw zijn, of renovatie en transformatie. De school moet kleiner, of groter, of fuseren, of geschikt worden gemaakt voor nieuwe onderwijsmethoden. Het kan om één school gaan, of meerdere. Vaak moet er ook iets aan de omgeving worden gedaan.

In het onderzoek komen vele invalshoeken samen: onderwijskundig, maatschappelijk, stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, participatief en financieel.

Ons onderzoek duurt ongeveer twee maanden. Aan het begin kunnen alle betrokkenen de drie architectenbureaus voeden met kennis en wensen. Vaak ontmoeten de betrokkenen elkaar hier voor het eerst, en dat alleen al zorgt voor een nieuwe dynamiek.

Halverwege is er een tussenpresentatie, waarin de architecten hun voorlopige ideeën op tafel leggen en iedereen daarop kan reageren.  Weer een maand later is de eindpresentatie.

Het onderzoek levert drie markant verschillende ontwerpen op die laten zien ‘wat je zou kunnen willen’. Dat schept keuzevrijheid. Door de gezamenlijke bijeenkomsten ontstaat bovendien een band en begrip tussen alle betrokkenen bij de school.