Ga direct naar de inhoud.

Kennis en debat

Discussies over onderwijshuisvesting hebben vaak een zorgelijke toon. Er is te weinig geld, er zijn teveel regels, en angst voor risico’s wint het vaak van het streven naar de beste kwaliteit voor de leef- en leeromgeving van kinderen.

Mevrouw Meijer wil graag laten zien dat het anders kan. Door nieuwe praktijken te proberen, en ook door vastgeroeste routines uit te dagen.

Dat doen we door de resultaten van ons ontwerpend onderzoek aan een breed en deskundig publiek te presenteren. We doen dat met presentaties, publicaties, tentoonstellingen, studiedagen en in vele gesprekken.

We doen het ook door waar mogelijk de thema’s aan de orde te stellen die wij belangrijk vinden. Zo willen we de discussie over scholenbouw nieuw leven inblazen.

We richten ons op onderwijsbestuurders, op gemeenten en provincies, op iedereen die in het onderwijs werkt, op de sfeer van cultuur, architectuur en erfgoed, op ouders en op burgers in het algemeen.

Mevrouw Meijer komt graag bij u langs!