Ga direct naar de inhoud.

Erfgoed en Circulariteit

Mevrouw Meijer kijkt in haar visie op bestaande schoolgebouwen graag naar het verleden én naar de toekomst. Wij vinden dat scholen na veertig jaar nog onverminderd goed kunnen functioneren. Ze zijn met vaak kleine aanpassingen geschikt te maken voor de volgende veertig jaar. Zo’n aanpak is in veel opzichten superieur aan sloop en nieuwbouw. 

Met deze visie legt Mevrouw Meijer een uniek verband tussen erfgoed en duurzaamheid. Wij benadrukken de historische betekenis van de naoorlogse schoolgebouwen, ongeacht of ze al dan niet officieel monumenten zijn. Ze hebben een plaats in het geheugen van miljoenen mensen. Deze scholen met een respectabel verleden worden bovendien nog dagelijks volop gebruikt.

Behoud van bestaande gebouwen is gunstig vanuit het oogpunt van duurzaamheid en circulariteit. De bouwindustrie is immers een van de grootste gebruikers van grondstoffen en ‘ingebedde’ energie ter wereld, en een van de grootste producenten van CO2. Door een gebouw een behouden, wordt een enorme milieuwinst behaalt ten opzichte van sloop en nieuwbouw. Daarbij valt eventuele energiebesparing bij nieuwbouw in het niet.

Zo verbindt Mevrouw Meijer de waarden van het verleden en de eisen van de toekomst, op een manier die niet alleen gunstig is voor scholen, maar die ook bijdraagt aan de theorie en de praktijk van erfgoed en circulariteit.