Ga direct naar de inhoud.

Thema's

Een aantal thema’s vindt Mevrouw Meijer belangrijk in de vraagstukken over schoolgebouwen.

Met het thema Nieuw leven voor naoorlogse scholen laten we zien dat schoolgebouwen na veertig of vijftig jaar nog lang niet zijn afgeschreven, en juist een glansrijke nieuwe toekomst tegemoet kunnen gaan en ruimte bieden aan nieuwe onderwijsvisies.

Met De school als een wereld in zichzelf onderzoeken we hoe de eigenlijke (basis)school herkenbaar kan blijven binnen de breedte van de brede school.

De school als plaats van herinnering herinnert eraan dat een school meer is dan een gebouw alleen. Het heeft een bijzondere plaats in een buurt of wijk, en ook in het geheugen van oud-leerlingen. Niet alleen onze leraren en medeleerlingen, maar ook de school zelf vormt ons voor de rest van ons leven. Ook dat zijn redenen om zorgvuldig met schoolgebouwen om te gaan.

Mevrouw Meijer houdt bij dit alles de financiële facetten in het oog, maar vindt dat die nooit de overhand mogen krijgen.