Ga direct naar de inhoud.

Ontwerpend onderzoek

Mevrouw Meijer hanteert een eigen werkwijze voor het onderzoek naar betere oplossingen in de scholenbouw.

Het begint met een concrete opgave. Er is een schoolgebouw waarmee iets moet gebeuren, en Mevrouw Meijer wordt gevraagd de mogelijkheden te verkennen. Als eenmaal de opgave duidelijk is, selecteert Mevrouw Meijer drie architectenbureaus om ‘ontwerpend onderzoek’ te doen. Het zijn bureaus met onderling verschillende benaderingen.

We maken gebruik van de analytische en verbeeldende kracht van de architectuur voor de ideeënontwikkeling over de school. Een ontwerpend onderzoek laat niet zien ‘hoe het moet’, maar ‘wat je zou kunnen willen’. De drie bureaus maken samen zichtbaar dat er een breed scala van realistische alternatieven bestaat, en dat er dus iets te kiezen is.

Mevrouw Meijer kiest kleine, relatief jonge en getalenteerde architectenbureaus die niet eerder een school hebben ontworpen. Vanwege de Europese aanbestedingsregels krijgen ze die kans meestal niet. Bij ons bewijzen ze hoe goed zij de opgave aankunnen.