Ga direct naar de inhoud.

nieuws van mevrouw meijer

2021

Gerealiseerde projecten (inkijken? klik hiernaast onder PUBLICATIES op het foto-omslag)
Rijk geïllustreerd verslag over schoolgebouwen uit 1960-1995 die een prachtig nieuw leven krijgen. De sloopplannen zijn geschrapt, de kwaliteit van de gebouwen is herontdekt, en zijn ze met zorgvuldige architectuur getransformeerd tot nieuwe scholen die gemakkelijk weer veertig jaar meekunnen. 
Ze bewijzen wat het ideële onderzoeksbureau Mevrouw Meijer al jaren betoogt: hoogwaardige transformatie van bestaande naoorlogse scholen kan gelijkwaardig of superieur zijn aan nieuwbouw. Dat is goed voor het onderwijs, voor duurzaamheid en klimaat, voor behoud van erfgoed, en voor de portemonnee. 

De gerealiseerde transformatie van de scholen, Molenwiek Dalton, De Globe en Pro Grotius, wijzen de weg voor een opgave die in de komende jaren bij 5.000 schoolgebouwen in Nederland zal spelen.

2020

Een prikkelend essay onder de titel ‘Het schoolgebouw als pedagoog’, geschreven op uitnodiging van ‘Idee’, de Onderwijsspecial van het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.
In het artikel constateren we dat in onderwijsdiscussies weinig aandacht is voor de inhoudelijke, pedagogische en culturele betekenis van het schoolgebouw. Onderwijshuisvesting wordt vaak als een louter technische en financiële kwestie behandeld, als ‘stenen stapelen’. Dat is onterecht, betogen wij. Wij geven voorzetten om het schoolgebouw beter te integreren in het denken over onderwijskwaliteit.
Een goed en zorgvuldig ontworpen schoolgebouw is belangrijk voor de leerlingen die er hun vormende jaren doorbrengen; het heeft idealiter een actieve pedagogische waarde; en het belichaamt de inbedding van de school in de wijk of buurt, als een vast baken en een lieu de mémoire.
In het artikel passen wij deze ideeën toe op de grootste scholenbouwopgave van de komende jaren: de hoogwaardige renovatie van schoolgebouwen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig die, als we even niet oppassen, massaal zullen worden gesloopt. Lees hier het essay.

2019

Nieuw leven voor MBO Nimeto (inkijken? klik hiernaast onder PUBLICATIES op het gele omslag)
In dit cahier laten we de resultaten zien van het ontwerpend onderzoek naar het MBO Nimeto in Utrecht.  Nimeto is een vakschool voor creatieve ruimtemakers in Utrecht Oost. De school is gehuisvest in twee ruime gebouwen uit de jaren zestig, die van elkaar zijn gescheiden door een straat en verbonden door een luchtbrug. De school wil het onderwijs anders organiseren, maar de strikte verdeling over twee gebouwen is hierbij een complicatie.
De school biedt twee opleidingsniveaus aan, die tot nu toe elk in een eigen gebouw zijn ondergebracht. Nimeto wil ze meer met elkaar verweven en zogeheten opleidingsclusters creëren. Hoe past dat in het gebouw? Het is een ingewikkelde puzzel die een gedegen vooronderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden rechtvaardigt. Stichting Mevrouw Meijer heeft dit ontwerpend onderzoek uitgevoerd, in actieve samenwerking met de school en met drie architectenbureaus.

2018

Nieuw leven voor het Montessori Lyceum Amsterdam (inkijken? klik hiernaast onder PUBLICATIES op het oranje omslag). In dit cahier laten we de resultaten zien van het ontwerpend onderzoek naar het Montessori Lyceum Amsterdam, MLA. Het gebouw gaat al meer dan honderd jaar mee en is nu toe aan een nieuwe levensfase. Vooral de twee bouwdelen uit de jaren 1960 moeten grondig onderhanden worden genomen, zodat ze onderwijskundig en bouwkundig geschikt zijn voor de eisen van vandaag en morgen.
De deelscholen in het MLA moeten een herkenbare plaats krijgen, het onderwijs vereist een variëteit aan ruimten, de school wil het liefst meer gymzalen, er is meer stallingsruimte voor fietsen nodig, en het binnenplein moet worden opgeknapt. Bij deze deelopgaven moet ook worden gelet op de samenhang van de school als geheel en op de plaats in de stad.
Mevrouw Meijer heeft dit ontwerpend onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met de school en met drie architectenbureaus. Zij werkten drie scenario’s uit, van klein tot groot en met variaties van verbouw en nieuwbouw.

2017

Nieuw leven voor middelbare scholen (inkijken? klik hiernaast onder PUBLICATIES op het groene omslag). Rijk geïllustreerd verslag van het onderzoek naar de mogelijkheden om 4 vertrouwde middelbare schoolgebouwen uit de jaren 1950-1985 te behouden, te renoveren en te verbeteren zodat ze weer tenminste veertig jaar meekunnen als aantrekkelijke onderwijsgebouwen. In de publicatie, die de vorm heeft van een schrift, worden het thema en de casussen toegelicht. Ook worden de ontwerpen gedocumenteerd.
Belangstelling? Neem contact op met Mevrouw Meijer. 

2016

Nieuw leven voor bestaande scholen in Haarlem Schalkwijk (inkijken? klik hiernaast onder PUBLICATIES op het roze omslag)Rijk geïllustreerd verslag van het onderzoek van de toekomstmogelijkheden van 14 naoorlogse schoolgebouwen in Haarlem in de wijk Schalkwijk. In de publicatie, die de vorm heeft van een schrift, worden het thema en de casussen toegelicht. Ook worden de ontwerpen gedocumenteerd.
Belangstelling? Neem contact op met Mevrouw Meijer. 

2014

Nieuw leven voor naoorlogse scholen (inkijken? klik hiernaast onder PUBLICATIES op het blauwe omslag)
Rijk geïllustreerd verslag van het onderzoek naar de mogelijkheden om vertrouwde schoolgebouwen uit de jaren 1950-1985 te behouden, te renoveren en te verbeteren zodat ze weer tenminste veertig jaar meekunnen als aantrekkelijke onderwijsgebouwen. In de publicatie, die de vorm heeft van een schrift, worden het thema en de casussen toegelicht. Ook worden de ontwerpen gedocumenteerd.
Belangstelling? Neem contact op met Mevrouw Meijer. 

2012

De school als een wereld in zichzelf
De school moet ‘midden in de wereld’ staan, maar ze moet zich ook van de buitenwereld kunnen afsluiten om kinderen rust en concentratie te bieden. Hoe een school als ‘wereld in zichzelf’ er nu uit zou kunnen zien, heeft Mevrouw Meijer onderzocht aan de hand van een concrete opgave in Almere Haven. In Lay-out 19 (april 2012), het tijdschrift van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, worden het thema en de casus toegelicht, en worden de drie ontwerpen van Laura Alvarez, Bovenbouw en Zeinstra van Gelderen gedocumenteerd. 

2007

De Smile van de scholenbouw, 2007
Schoolgebouwen staan er voor langere tijd, terwijl onderwijsvisies, kinderaantallen en overheidsbeleid voortdurend veranderen. Wat betekent deze spanning tussen permanentie en tijdelijkheid voor het schoolontwerp? Deze vraag wordt behandeld in het essay van Wilma Kempinga, ‘De smile van de scholenbouw. Permanentie en tijdelijkheid in de onderwijshuisvesting’, in het themanummer ‘Terug naar school’ van het architectuurtijdschrift OASE (maart 2007). Meer informatie en download: www.oasejournal.nl/nl/Issues/72

2004

SchoolParasites, 2004
Met het project ‘SchoolParasites’ (2002-2006) ontwikkelden we mooie alternatieven voor noodlokalen bij (basis)scholen. Drie SchoolParasites zijn daadwerkelijk gebouwd in Hoogvliet, Rotterdam, in 2004, als onderdeel van de manifestatie Wimby. Het bijbehorende boek gaat uitvoerig in op de geschiedenis van de betreffende naoorlogse scholen en hun door de jaren heen veranderende gebruik. Ook worden de SchoolParasites-ontwerpen van Christoph Seyferth, Barend Koolhaas en Onix gedocumenteerd. Columns van onder anderen Martin Bril en Hans Aarsman brengen een ode aan de ‘gewone’ naoorlogse school. Boekgegevens: Wilma Kempinga e.a., SchoolParasites, Nieuwe noodlokalen voor naoorlogs Nederland, Amsterdam 2004. Meer informatie over het boek: www.valiz.nl/SchoolParasites