Ga direct naar de inhoud.

Mevrouw Meijer in het nieuws

2013

De Bond Heemschut besteedt in het tijdschrift (juni 2013) aandacht aan Mevrouw Meijer. De redactie schrijft over Mevrouw Meijer: 'Heemschut ondersteunt dit initiatief van harte en zal daar waar noodzakelijk de stichting naar voren brengen vanwege haar specifieke kennis en non-profit adviesfunctie.' Voor meer informatie over Bond Heemschut: www.heemschut.nl

In de lijst van 89 naoorlogse monumenten die minister Bussemaker onlangs voordroeg ontbraken de wederopbouw scholen. Mevrouw Meijer pleit voor meer waardering voor deze scholen en roept in Trouw (20 april 2013) op om ze niet te slopen, maar te behouden en nieuw leven te geven.

Het vakblad De Architect (maart 2013) besteedt uitgebreid aandacht aan het onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’ van Mevrouw Meijer. Onder de kop ‘Scholen uit het verleden als belofte voor de toekomst’ komen de achtergronden van dit onderzoek aan de orde. Ook worden de transformatieontwerpen voor twee jarenzestigscholen uit Groningen en Utrecht gedocumenteerd. 
www.dearchitect.nl/tijdschriften/2013/03-2013.html

2012

Onder de kop ‘Complete generatie schoolgebouwen dreigt te verdwijnen’ besteedt het Onderwijsblad (20 oktober 2012) uitgebreid aandacht aan Mevrouw Meijers onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’, met als voorbeeld de Bisschop Bekkersschool in Groningen.  

Pagina nummers