Ga direct naar de inhoud.

Mevrouw Meijer in het nieuws

2019

DECEMBER
Artikel in Schooldomein 'Meer keuze levert betere inzichten op'.
Waarom een gebouw een tweede leven verdient? Dat maakt de Molenwiek in Schalkwijk overtuigend
duidelijk. In de loop van de tijd dicht gebouwd met noodlokalen is het schoolgebouw uit 1975 nu
getransformeerd tot een lichte en aantrekkelijke leer- en werkomgeving. Een prachtig resultaat na
ontwerpend onderzoek onder begeleiding van Mevrouw Meijer. En die verbinding met het park….!

NOVEMBER
In stedebouw & architectuur (nr 5, november 2019) staat Mevrouw Meijer in de top 10 van de Smaakmakers in de Scholenbouw die is samengesteld door Marco van Zandwijk van Ruimte-OK.
‘(…) Mevrouw Meijer. Aanjager van aandachtig ontwerpend onderzoek om bestaande schoolgebouwen een stralend tweede leven te geven. En met succes. Reeds meerdere schoolgebouwen zijn door een interventie van Mevrouw Meijer daadwerkelijk getransformeerd tot gebouwen die weer helemaal voldoen aan de wensen die het onderwijs in deze tijd aan gebouwen stelt’.

AUGUSTUS
Basisschool Molenwiek Dalton in Haarlem-Schalkwijk is op een prachtige wijze gerenoveerd en uitgebreid door architectenbureau Korth Tielens, als vervolg op het ontwerpend onderzoek van Mevrouw Meijer. De kwaliteiten van het bestaande schoolgebouw uit de jaren zeventig zijn behouden en bij de tijd gebracht, terwijl de nieuwe vleugel extra ruimte biedt en de band versterkt tussen de school en het naastgelegen park. In de Volkskrant (2 augustus 2019) besteedt Kirsten Hannema uitgebreid aandacht aan deze geslaagde transformatie en aan de ideeën en idealen van Mevrouw Meijer. Lees hier het artikel uit de Volkskrant: Schoolvoorbeeld.

JULI
Basisschool Molenwiek Dalton in Haarlem-Schalkwijk komt ook uitgebreid aan de orde in het vakblad ArchitectuurNL (Nummer 3, 2019). Met de oplevering (zomer 2019) heeft Mevrouw Meijer 'tastbaar bewijs in handen dat haar aanpak werkt', zo schrijft Kirsten Hannema hier in het uitvoerige artikel Mevrouw Meijer renoveert scholen. Zij gaat niet alleen in op de renovatie en uitbreiding van Molenwiek Dalton door architectenbureau Korth Tielens, maar ook op de eerdere renovatie van basisschool Piramide (ook in Schalkwijk) door architect Serge Schoemaker, en op twee lopende projecten van Mevrouw Meijer in Hoorn en Utrecht.

FEBRUARI
Renovatie voor behoud karakteristieke scholen
Uitzending van AT5 over Scholen in Amsterdam. Bij duurzame scholen denk je al snel aan moderne, circulaire nieuwbouw. Veel scholen uit de jaren ‘50 zijn dan ook gesloopt, ze voldeden niet meer aan de huidige standaard. Basisschool De Slotermeerschool in Amsterdam-West heeft gekozen voor een grondige renovatie in plaats van nieuwbouw. De Slotermeerschool is aangepast op het onderwijssysteem van nu. Daarnaast is, mede door isolatie, het gebouw verduurzaamd. Schoolgebouw specialiste Wilma Kempinga juicht de renovatie toe. Met de Stichting Mevrouw Meijer pleit Kempinga voor het behoud van oude schoolgebouwen. Vaak worden oude gebouwen gesloopt en vervangen voor een nieuw, duurzaam gebouw. Maar het is volgens Kempinga duurzamer om het bestaande gebouw te verbouwen en zo te verduurzamen. Ook pleit Kempinga voor de herwaardering van de architectuur van scholenbouw uit jaren ‘50. In die idealistische periode werden Amsterdamse scholen midden tussen groen gebouwd en stond licht, lucht en ruimte centraal in het ontwerp.
Kijk hier de uitzending terug

 Op de website Sterk Techniekonderwijs staat een interview met Mevrouw Meijer met de titel 'Architectuur kan techniekonderwijs status en trots (terug) geven' over De nieuwe Ambachtsschool. Mevrouw Meijer pleit voor architectuur die ten dienste staat van het onderwijs. Scholen die met liefde en aandacht zijn gebouwd of verbouwd en waar leerlingen zich welkom en gewaardeerd voelen. Waar de onderwijsvisie van de school hand in hand gaat met de architectuur, zodat deze elkaar versterken. Mevrouw Meijer denkt dat het onderwijs aantrekkelijker wordt als scholen meer status en trots uitstralen. Ze ziet de Nieuwe Ambachtsschool als (deel)oplossing om meer leerlingen te laten kiezen voor techniekonderwijs.   

2017

JUNI
In Vastgoedsturing staat onder de titel Van school van toen naar school van morgen een exclusief interview met Mevrouw Meijer: ‘Naoorlogse scholen worden vaak lelijk gevonden, maar bezitten veel kwaliteiten die ze geschikt maken voor transformatie naar de school van morgen. Een nieuw leven voor een bestaand schoolgebouw is mogelijk en concurrerend met sloop/nieuwbouw. Een ontwerpend onderzoek waard’. 

MEI
In het essay  ‘De school voor kind en gemeenschap’ legt Mevrouw Meijer een verbinding tussen het naoorlogse erfgoed en de school van de toekomst, en wijst ze ook op de inspirerende, optimistische visie waarmee destijds aan scholen werd gewerkt. Het essay is geschreven in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed als onderdeel van de e-publicatie ‘Wederopbouw, een kansrijke erfenis; Handreiking bij transformatieopgaven’ (2017)

2016

DECEMBER
‘Een frisse school door een frisse blik’, in de uitgave ‘AAARO Vier Jaar ontwerpkracht in Nederland’ lees je het interview door Kirstin Hannema met architect Serge Schoemaker en Wilma Kempinga. Naar aanleiding van de oplevering van De Piramide Boerhaave in Haarlem Schalkwijk verhaalt Hannema over het onderzoek van Mevrouw Meijer van ‘14 scholen in het naoorlogse stadsdeel Schalkwijk die de komende jaren opgeknapt dan wel gerenoveerd worden. Een opmerkelijke operatie, want in andere steden en dorpen worden dit soort jaren zestig scholen steevast afgebroken’. Aanvankelijk was dat in Haarlem ook de bedoeling. Het gebouw was slecht onderhouden, niet geïsoleerd, het aantal inschrijvingen daalde, de afschrijftermijn liep af; sloop-nieuwbouw leek de logische oplossing.

Mevrouw Meijer wordt in de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen werken aan ontwerpkracht’ van de regering geroemd als voorbeeld van vernieuwend ontwerpen en onderzoeken, toegespitst op bestaande schoolgebouwen: “Hiermee loopt Mevrouw Meijer voorop in een nieuwe visie op scholenbouw, waarin sloop en nieuwbouw niet langer vanzelfsprekend zijn en de waarde van het bestaande wordt herontdekt.”

JUNI
Hoofdredacteur Sibo Arbeek van het vakblad Schooldomein interviewt Mevrouw Meijer tijdens een genoeglijk diner in het Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Zij spreken over onderwijs, architectuur, de leefwereld van kinderen, en waarom het waardevol is om oudere schoolgebouwen in gebruik te houden in plaats van ze te slopen. Mevrouw Meijer: ‘Terwijl veel maatschappelijk vastgoed zijn functie verliest, zoals kerken en postkantoren, blijven scholen onverminderd bestaan als cruciale plekken in de samenleving. Laten we dus zuinig zijn op onze schoolgebouwen.’

APRIL
In de Groene Amsterdammer staat een artikel van Tracy Metz over smart urbanism en de duurzame stad hekelt Mevrouw Meijer de technocratische aanpak van duurzaamheid die alleen let op het energieverbruik op de korte termijn. ‘Alle scholen worden op dezelfde manier aangepakt, door ze in een dikke jas van isolatie te verpakken en zoveel mogelijk techniek erin te stoppen. Gewoon een raam kunnen openzetten voor de ventilatie is er niet meer bij.’ Duurzame techniek zou dienend moeten zijn in plaats van leidend, aldus Wilma Kempinga.

JANUARI
In de rubriek Blik van Buiten in het VO-Magazine vertelt Wilma Kempinga hoe haar eigen middelbare schooltijd in een schoolgebouw uit de jaren zestig haar blik op onderwijshuisvesting heeft gevormd: ‘(...) de school is een wereld op zich. Een vertrouwde beschutte gemeenschap waar je als opgroeiende jongeren kunt gedijen, en van waaruit je de wereld in kunt gaan. En dat de waarde van het gebouw ertoe doet. Dat is nu nog steeds een van de leidende principes bij de onderzoeken die ik doe’. 

2015

‘Mevrouw Meijer leerde Haarlem anders kijken’, aldus Yvon Remers van de gemeente Haarlem in het VNG Magazine van 11 september. Zij vertelt over het onderzoek van Mevrouw Meijer naar 14 naoorlogse schoolgebouwen in de wijk Schalkwijk als input voor het Integraal Huisvestingplan 2015-2020. Door uit te gaan van behoud van bestaande scholen is Haarlem nu landelijk voorloper in een nieuwe, duurzame benadering van onderwijshuisvesting.

Dagblad Trouw schrijft over het ontwerpend onderzoek van Mevrouw Meijer naar de toekomstmogelijkheden van naoorlogse scholen in Haarlem Schalkwijk, onder de kop 'Gun oude gebouwen herkansing', 15 april 2015. Downloaden door te klikken op het artikel rechts op dit scherm onder Publicaties.

2014

Onder de titel Mevrouw Meijer & Mijnheer Groen besteedt Noorderbreedte (2014, nr.2) aandacht aan de scholen van de Emmense architect Cees Groen (1918) en aan het onderzoek van Mevrouw Meijer naar de Toermalijn in Emmen.

In het tweetalige jaarboek ‘Werk van Nederlandse architecten 2014’ van De Architect is het artikel ‘Scholen uit het verleden als belofte voor de toekomst’ opgenomen dat Wilma Kempinga en Fred Feddes namens Mevrouw Meijer eerder aan het maandblad bijdroegen.
dearchitect.nl/jaarboek

2013

De Bond Heemschut besteedt in het tijdschrift (juni 2013) aandacht aan Mevrouw Meijer. De redactie schrijft over Mevrouw Meijer: 'Heemschut ondersteunt dit initiatief van harte en zal daar waar noodzakelijk de stichting naar voren brengen vanwege haar specifieke kennis en non-profit adviesfunctie.' Voor meer informatie over Bond Heemschut: www.heemschut.nl

In de lijst van 89 naoorlogse monumenten die minister Bussemaker onlangs voordroeg ontbraken de wederopbouw scholen. Mevrouw Meijer pleit voor meer waardering voor deze scholen en roept in Trouw (20 april 2013) op om ze niet te slopen, maar te behouden en nieuw leven te geven.

Het vakblad De Architect (maart 2013) besteedt uitgebreid aandacht aan het onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’ van Mevrouw Meijer. Onder de kop ‘Scholen uit het verleden als belofte voor de toekomst’ komen de achtergronden van dit onderzoek aan de orde. Ook worden de transformatieontwerpen voor twee jarenzestigscholen uit Groningen en Utrecht gedocumenteerd. 
www.dearchitect.nl/tijdschriften/2013/03-2013.html

2012

Onder de kop ‘Complete generatie schoolgebouwen dreigt te verdwijnen’ besteedt het Onderwijsblad (20 oktober 2012) uitgebreid aandacht aan Mevrouw Meijers onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’, met als voorbeeld de Bisschop Bekkersschool in Groningen.