Ga direct naar de inhoud.

situatieschets

Bovenaan zie je de oorspronkelijke situatie. Daaronder zie je de drie ontwerpen schematisch weergegeven.

Studio Steenbruggen maakt een compacte school en handhaaft de bestaande gymzaal. 

Beuving Martensen bouwt een school in 8-vorm met een binnenhof voor de basisschool. 

Entremedio sloopt het meest en voegt nieuwbouw toe in vrije vormen.

situatieschets

De Vrije School kenmerkt zich door de combinatie van basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Rudolf Steinerschool en College). Ze groeien snel maar kunnen op de eigen locatie niet meer uitbreiden. Dat kan wel schuin aan de overkant op de locatie van de Mgr. Huibersschool die naar elders in de wijk verhuist. Hier staan een L-vormig schoolgebouw in twee bouwlagen, een voormalige kleuterschool in laagbouw, en een gymzaal. Hoe kunnen de gebouwen geschikt worden voor het specifieke vrijeschoolonderwijs. Er moet een complete nieuwe basisschool worden gehuisvest (225-250 leerlingen), plus ongeveer de helft van het voortgezet onderwijs (totaal 850 leerlingen). Andere eisen zijn een theaterzaal, lokalen voor hout- en textielbewerking en de vrijeschoolesthetiek. De twee vestigingen moeten zo goed mogelijk verbonden zijn.