Ga direct naar de inhoud.

situatieschets

Boven: de bestaande situatie
Ard de Vries Architecten en Studio Donna van Milligen Bielke ontwerpen de minimale variant en verhogen het binnenplein met eronder een grote fietsenkelder. Aan dit plein liggen ook de collectieve ruimten. Gebouw A wordt hergebruikt en voorzien van erkers. Gebouw C wordt gesloopt en huisvest de mediatheek, 2 gymzalen en kunst.

AM_A Adrea Mohn Architects ontwerpt het middenscenario en hergebruikt de bestaande gebouwen maximaal: Gebouw A wordt iets uitgebreid en gebouw C krijgt een 3e gymzaal met nieuwe kunstlokalen en een patio.

Civic Architects ontwerpt de maximale variant. Gebouw A breiden ze uit aan de pleinzijde en krijgt 2 nieuwe terrassen. Het gymgebouw C wordt vervangen door een nieuw blok met 4 gymzalen, kunst- en technieklokalen en een fietsenkelder.

 

situatieschets

Het MLA is een grote, volle school op een klein kavel midden in de stad. De school biedt onderwijs aan 1.550 havo- en vwo-leerlingen. Het complex omvat bijna een heel bouwblok, met een schoolplein en fietsenstalling op de binnenplaats. Ongeveer de helft van het complex bestaat uit bebouwing met een monumentenstatus. De andere helft, bouwdelen A en C, stamt uit de jaren zestig en is geen monument. Grote bouwkundige ingrepen zullen in deze bouwdelen A en C moeten plaatsvinden. Er zijn drie grote opgaven: de inrichting van bouwdeel A voor deelscholen, de mogelijkheden van extra gymzalen in bouwdeel C, en het herontwerp van de binnenplaats en de fietsenstalling. Daarnaast zijn er enkele kleinere opgaven.

situatieschets

Het oudste deel van het MLA stamt uit 1912. Het is gebouwd als huisvesting van twee rooms-katholieke scholen, de R.K. HBS en het Sint Ignatius Gymnasium (nu bouwdeel B) met daarbij het Patershuis als woongebouw voor de lesgevende paters (bouwdeel D) en op de hoek de kapel als verbinding tussen school en Patershuis. Het Patershuis is in 1936 uitgebreid. Deze bouwdelen vormen samen een gemeentelijk monument. In 1963-1965 is de school uitgebreid met twee nieuwe gebouwen, de huidige bouwdelen A en C. Links zie je de ontwikkeling van het schoolcomplex in de loop der tijd. De situatie in 1912, 1929 en 1969.

situatieschets

De school (links) en het Paterhuis (rechts) kort na oplevering in 1912, gezien vanaf de Pieter de Hoochstraat. Hieronder: De school tijdens de bouw, 1910-1911. En daarnaast een ansichtkaart van de Hobbemakade met op de achtergrond de school (1925).