Ga direct naar de inhoud.

situatieschets

Linksboven zie je de oorspronkelijke situatie in 1975. Linksonder de huidige situatie.  Rechts zie je de drie ontwerpen schematisch weergegeven.

Korth Tielens voegt een compacte uitbreiding in twee lagen toe, die tevens een poort en buitenlokaal vormt.  

Alvarez Ouburg heeft de onregelmatige vorm van de school ingekaderd in een rechthoek met patio’s die ruimte biedt aan buurtfuncties.

Studenten TU Eindhoven borduren voort op het oorspronkelijke ontwerp met lange interne zichtlijnen.

situatieschets

Dit was in 1977 een van de eerste ‘basisscholen’ in Nederland. Het gebouw is gegroepeerd rond een gemeenschapsruimte en een binnenplaats. De voorzijde ligt aan een park. De geschiedenis van de school herinnert aan de grilligheid van leerlingenprognoses. Al een jaar na de opening moesten er noodlokalen bijkomen, en in 1999 een semipermanente aanbouw. Ook nu groeit de school sterk. Het doel is om twee complete leerstromen te huisvesten, met in totaal 18 groepen. Het Daltononderwijs en het passend onderwijs stellen specifieke ruimte-eisen. Omdat de omvang in de toekomst weer kan fluctueren, moeten de toegevoegde ruimten ook voor andere (buurt)functies te gebruiken zijn. Het gezicht naar de straat moet duidelijker. Ook de relatie met het park moet beter. De aanbouw uit 1999 kan worden gesloopt.